Νέα Προγράμματα LEADER / CLLD

 

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις (ανάλογα με την προκήρυξη)

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά εξοπλισμού
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας (ISO)
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως εξοπλισμό γραφείου, λογισμικά κτλ.
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων,
 • Δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης
 • Αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.

Ανώτατο ύψος προϋπολογισμού:

 • 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό
 • 100.000€ για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες

 

Πιο αναλυτικά – ανά περιοχή εφαρμογής:

1. Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης σε τμήματα των Νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Τομείς:  Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Τουρισμός, Βιοτεχνίες – Λιανικό εμπόριο.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 70%

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου & Νομός Ρεθύμνης

Υποβολές: από 24.03.2023 έως τις 07.06.2023

 

2. Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Μεσαρά Ηρακλείου μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Τομείς:  Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Βιοτεχνίες – Εμπόριο

Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 65%

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου (Δήμος Γόρτυνας, Δήμος Φαιστού)

Υποβολές: από 12/4/2023 έως 16/6/2023

 

3. Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στo Ν. Ηρακλείου μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Τομείς:  Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Τουρισμός, Βιοτεχνίες – Εμπόριο, Παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ)

Ποσοστό Ενίσχυσης: από 50% έως 70%

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου (αναλύονται στον οδηγό)

Υποβολές: από 12/4/2023 έως 16/6/2023

 

4. Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αιτωλίας μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Τομείς: Τουρισμός

Ποσοστό Ενίσχυσης: από 65% έως 70%

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Δήμος Ναυπακτίας, ο Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου και η T.K. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου.​)

Υποβολές: από 12/5/2023 έως 17/7/2023

 

5. Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Τομείς: Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Βιοτεχνίες – Εμπόριο, Οικοτεχνία και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

Ποσοστό Ενίσχυσης: από 50% έως 65%

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Υποβολές: από 17/5/2023 έως 19/7/2023

 

6. Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Πιερίας μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Τομείς: Τουρισμός, Βιοτεχνίας – Εμπόριο, Παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ)

Ποσοστό Ενίσχυσης: από 50% έως 70%

Περιοχή εφαρμογής: Π.Ε. Πιερίας (εξαιρούμενης της πόλης της Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή))

Υποβολές: από 19/5/2023 έως 24/7/2023

 

7. Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Π.Ε. Κοζάνης & Γρεβενών μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Τομείς: Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, βιοτεχνία – εμπόριο, Παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ), οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων, Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα), Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας, ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό, δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

Ποσοστό Ενίσχυσης: από 40% έως 70%

Περιοχή εφαρμογής: Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών πλην των αγροκτημάτων Κοζάνης & Πτολεμαΐδας

Υποβολές: από 5/5/2023 έως 28/7/2023

 

8. Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λασιθίου μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Τομείς: Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Βιοτεχνίες – Εμπόριο

Ποσοστό Ενίσχυσης: από 50% έως 65%

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου (Εξαιρείται η εντός σχεδίου περιοχή του οικισμού της Ιεράπετρας​​)

Υποβολές: από 24/5/2023 έως 31/7/2023

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ. 1: 26510 77657

Τηλ. 2: 26510 77847

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

Email :  info@anaptyxis.net

Facebook:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

LinkedIn: https://gr.linkedin.com/company/anaptyxis