Αργυρινών 18, Ιωάννινα 45445, Ελλάδα
Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος: Επιταχύνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης & ελέγχου των επενδυτικών πλάνων από τις αρμόδιες επιτροπές

 

👉Διευκολύνεται σημαντικά η συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Αξιολόγησης, ώστε να επιταχυνθούν οι υπαγωγές των επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016.

✅ Οι Επιτροπές Ελέγχου Αξιολόγησης μπορούν να συστήνονται και μόνο από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

✅ Μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών δύναται να συμμετέχει σε Επιτροπές περισσότερων του ενός φορέα εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου.

✅ Οι φορείς μπορούν να συστήνουν περισσότερες από μία Επιτροπές.

👉Στηρίζεται η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

 mail :  info@anaptyxis.net

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis