Αργυρινών 18, Ιωάννινα 45445, Ελλάδα

Η ΔΡΑΣΗ

Η δράση αφορά ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος (e-shop).

ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος της δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για τη δημιουργία ή αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» είναι:

 • Η στήριξη της λειτουργίας των ΜμΕ επιχειρήσεων κατά τη της πανδημίας του κωρονοΐού (Covid – 19),
 • Η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού τους,
 • Η αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς χώρους και
 • η διασφάλιση συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για τη δημιουργία / αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η δράση αφορά Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί τουλάχιστον μια ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Διάκριση επιχειρήσεων:

 • Υφιστάμενες: αυτές που έχουν συσταθεί έως και την 30/9/2019
 • Νεοσύστατες: αυτές που έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και μέχρι τις 7/11/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η δημόσια χρηματοδότηση κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως 5.000,00€.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισούται με το 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να έχει διάρκεια τουλάχιστον 30 ημέρες και θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

 mail :  info@anaptyxis.net

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis