1

ΕΡΕΥΝΑ

2

ΑΝΑΛΥΣΗ

3

ΙΔΕΑ

Η εταιρεία «Όμιλος Ανάπτυξις» είναι μια εταιρεία συνεχώς αναπτυσσόμενη, που δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο τομέα των περιβαλλοντικών μελετών και έργων, αλλά και των έργων αγροτικής ανάπτυξης.

Η αξιοπιστία της εταιρείας και η άριστη συνεργασία με τον πελάτη είναι δεδομένα.

Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις συνεχώς αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της αγοράς και καλύπτουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Διαχείρισης – Διάθεσης Αποβλήτων
 • Μελέτες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Προγράμματα Ενίσχυσης Εγκατάστασης Νέων Αγροτών
 • Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
 • Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (LEADER, Ε.Π. Αλιείας κ.α.)
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 9001
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου
  • ISO 14001, EMAS, Ecolabel, κ.α.
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων
  • ISO 22000, HACCP, κ.α.

Μέσω της εταιρείας «Όμιλος Ανάπτυξις» δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης – επικοινωνίας σε καθημερινή βάση κατά τις ώρες 9:00 – 17:00, για συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς του περιβάλλοντος, των πιστοποιήσεων και της αγροτικής ανάπτυξης.