Ανάπτυξις Περιβαλλοντική

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Όμιλος Ανάπτυξις

Ανάπτυξη – Ποιότητα – Περιβάλλον

Η εταιρία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «Όμιλος Ανάπτυξις» παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των μελετών και έργων περιβάλλοντος και διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του έργου της.

 

Με προτεραιότητα την εξασφάλιση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας (πρότυπα ISO – EMAS), την αειφόρο ανάπτυξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών, την αγροτική ανάπτυξη και συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα, η εταιρία καλύπτει ένα μεγάλο εύρος των απαιτήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

Ο ΣΤΟΧΟΣ της εταιρείας «Όμιλος Ανάπτυξις» είναι η άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, με άρτιες και αποτελεσματικές λύσεις στις συνεχώς αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της αγοράς. Με εφόδια την εξειδίκευση, την τεχνογνωσία και υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης των στελεχών της, σε συνδυασμό με το άριστο συνεργατικό κλίμα, η εταιρεία διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ της εταιρείας «Όμιλος Ανάπτυξις» βασίζεται στην παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και καινοτομίας, με σκοπό την ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος ως λειτουργικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων, ενισχύοντας έτσι την παραγωγικότητα, το επαγγελματικό κύρος και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην αγορά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα:
(+30) 21 0444 7390
(+30) 2651 077657
(+30) 2651 077847

Βασιλείου Σπ.
(+30) 694 595 2298

Παπαγγέλης Ελ.
(+30) 694 489 8374

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή:
9:00 – 17:00