Μαζι στην κορυφη

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στον Όμιλο Ανάπτυξις
θα βρείτε την τεχνογνωσία μέσω της σωστής μελέτης
που χρειάζεται η εταιρεία σας για να φτάσει την κορυφή.

Όμιλος Ανάπτυξις

Η εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «Όμιλος Ανάπτυξις» ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα και επιδοτήσεις.

 

Πιο συγκεκριμένα, κύριο αντικείμενο της εν λόγω εταιρίας είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

ΕΡΕΥΝΑ

Μέσω ερευνών και εκπόνησης μελετών της δομής της επιχείρησης σας αρχικοποιούμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η απαραίτητη οικονομοτεχνική ανάλυση μας οδηγεί στην επιτυχία της εκάστοτε επένδυσης.

ΙΔΕΑ

Μέσω της εμπειρίας μας και της κρίσης μας παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις για να κατευθύνουμε την επιχέιρηση σας ορθά.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο αρχικός σκοπός μας.
Το τελικό στάδιο για την εκτόξευση της επιχείρηση σας στην κορυφή.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ 

Η εταιρεία «Όμιλος Ανάπτυξις» αποτελείται από έμπειρους και ικανούς οικονομολόγους, με γνώσεις και εμπειρία πάνω στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών. Η εταιρία έχοντας πλήθος εξωτερικών συνεργατών, επιστήμονες υψηλού επιπέδου κατάρτισης και εξειδίκευσης (μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, λογιστές, δικηγόροι, καθηγητές Πανεπιστημίων κ.α.) προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε υποψήφιους επενδυτές δίνοντας τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα στα οποία πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις να εγκριθούν.

Οικονομοτεχνικες Μελετες 95%
Περιβαλλοντολογικες Μελετες 90%
Ψηφιακη απηχηση 99%
Επιδοτησεις 100%
 • Μελέτες Αναπτυξιακού Νόμου – Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Επίβλεψη – Διαχείριση Έργων
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις οικονομικές επιστήμες
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης Π.Δ.Κ.Α.
 • Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης (Στατιστικές – Κλαδικές Μελέτες)
 • Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών
 • Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σχετικές με διαδίκτυο – υπολογιστές
 • Δραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών (holding companies)
 • Ψηφιακή απεικόνιση
 • Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
 • Ιστοσελίδες
 • e-Shops
 • Social Media campaigns
 • Google Ad word Campaigns
 • Λογισμικά Επιχειρήσεων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ISO 14001)
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων(ISO 22000)
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Διαχείρισης – Διάθεσης Αποβλήτων
 • Μελέτες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Προγράμματα Ενίσχυσης Εγκατάστασης Νέων Αγροτών
 • Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
 • Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα:
(+30) 21 0444 7390
(+30) 2651 077657
(+30) 2651 077847

Βασιλείου Σπ.
(+30) 694 595 2298

Παπαγγέλης Ελ.
(+30) 694 489 8374

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή:
9:00 – 17:00